ЦЪРКВА "СВЕТA СОФИЯ"

Църквата “Св.София”, т. нар. “СТАРА МИТРОПОЛИЯ” е разположена на предполагаемия стар център на града. Тя е трикорабна базилика, с една полукръгла апсида, която отвън е тристенна, с нартекс (предверие) и атриум (вътрешен двор). Дължината й е 25,50 метра. Страничните кораби са отделени от централния чрез градени от камък правоъгълни стълбове, свързани с тухлени арки. Над тях стъпва втора аркада. На източната стена над апсидата са разположени три аркирани прозореца. Базиликата е имала двускатен покрив, който не е запазен. В апсидата почти в цялост е съхранен синтронът. Отвътре църквата е била измазана с хоросан и стенописана. Целият под е бил покрит с мозайка от малки разноцветни камъчета.

Изграждането на базиликата датира от края на V и началото на VІ век. Два са строителните периода, като сегашния си вид тя е придобила в началото на ІХ век.

Базиликата е била част от комплекс-резиденция на несебърския митрополит.

Pix-L homepage