ЦЪРКВА "СВЕТA ПАРАСКЕВА"

ЦЪРКВАТА “СВЕТА ПАРАСКЕВА” (ХІІІ-ХІV век) е еднокорабна, с притвор и размери 15 Х 6 метра. На изток завършва с петстенна апсида. Градена е от дялан камък и от тухли, в редуващи се пояси. По дължината на северната и южната фасада минава редица от слепи арки, чиито тимпани са богато орнаментирани. Мотивите – рибена кост, слънце, зигзаг, шахмат и др. - са изпълнени от камък и тухли. Над тях в пояси се развива декоративна украса от четирилистни и кръгли глазирани панички, вградени в самата стена. Съвременният покрив е двускатен – наследство от по-късни векове. Църквата се е развивала във височина като типична кръстокуполна постройка – кръст, изразен в покрива и над него – в центъра – барабан с купол. Над притвора се е издигала кула-звънарница, за която свидетелствува каменната стълба, вградена в зида, разделящ наоса от притвора.

Сега, след реставрацията по проект «Вяра в Несебър», църквата работи като музеен обект. В нея е уредена изложбата „СПАСЕНИ СТЕНОПИСИ ОТ НЕСЕБЪРСКИ ЦЪРКВИ“. Показани са за първи път стенописи от съборената през 1958 г. несебърска църква „Св. Георги Големи“. Тя се е намирала в югоизточната част на стария Несебър и е била построена през 1704 г. Църквата е била еднокорабна с притвор. Преди събарянето й стенописите, които са от началото на ХVIII век, са били свалени и повечето са били пренесени в Националния археологически музей - София. Малка част са останали в Несебър и именно те са експонирани сега заедно с някои от свалените стенописи от църквата „Св. Климент“.

Църквата е музеен обект.

Pix-L homepage