СТАРИЯТ НЕСЕБЪР
(краят на ХVIII – началото на ХХ ВЕК)

Експозицията „Старият Несебър” е подредена в къща Москояни, строена през 1840 г. от богат гръцки търговец. Тя е двуетажна, с каменно приземие и втори жилищен етаж, изграден основно от дърво. Централно място на втория етаж заема салонът, който има богато украсен дървен таван със звездообразна розета в средата. На север са разположени спалня, килер и кухня, а на юг още две стаи, обитавани основно през лятото.

В салона със стари снимки и планове е представена богатата архитектура на възрожденския Несебър с емблематичните къщи от този период. Има информация и за вятърните мелници в града. Могат да се видят гравюри и описания на пътешественици, посетили Несебър през ХVII – XIX век. Експонирани са елегантни женски тоалети от началото на ХХ в. Посетителят може да се запознае и с предмети, използвани в градския бит.

В южната стая експозицията е посветена на традиционните занаяти и поминък на населението на Несебър – риболов, лозарство и винарство. За първи път се показва колективна находка от медни съдове и съдове за вино от ХVIII век, открита в околностите на града. В експозицията са включени типичните риболовни принадлежности.

В голямата северна стая са подредени експонати, представящи бита и обредите на коренното население на Несебър. Пресъздаден е интериор от типична гръцка къща с камина, миндер и ръчно тъкани покривки и красиви пердета. Изложена е икона от 1669 г. – част от домашен иконостас, какъвто са имали повечето гръцки къщи. Показано е облекло на младоженка от началото на ХХ в. и сватбен албум. След брака съпругът осигурявал прехраната на семейството, а омъжената жена била домакиня, която се грижела за дома и отглеждането на децата.

Експозицията в малката северна стая е посветена на преселниците в Несебър, на тяхната история, бит и традиции. Подреден е типичен интериор от къща на македонски и тракийски преселници – с тъкани покривки, черги и възглавници, ниска кръгла маса (софра) и трикраки столчета. Тук може да се види и традиционното облекло на преселниците от Вардарска Македония – женска носия от Ениджевардарско, части от мъжки и женски костюми и колекция от ковани пафти.


Pix-L homepage