АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ИКОННА ЗАЛА

Несебър е център на православното християнско изкуство в продължение на цели седем столетия (ХIII - ХIХ век). До нас са достигнали около 250 икони, създадени от местни зографи и украсявали десетките църкви на града. Най-старите образци на несебърската школа са от ХIII век. Оттогава датират иконите “Св. Николай” и “Св. Богородица – владетелка на живота”.

След падането на Бългалия под Османско владичество Несебър остава уникален център, който съхранява християнските художествени традиции. Тук се формира местна иконописна школа, която достига своя връх на развитие през ХVI - ХVII век. Тя е повлияна от крупните зографски центрове Метеор, Атон и о-в Крит.

Много от иконите са посветени на Богородица и отразяват силно изразения култ към нея. Други изобразяват Исус Христос, пророците, апостолите, евангелистите и многобройните светци.

Несебърските икони са изпълнявали волята на десетки дарители и техните имена стигат до нас чрез многобройните ктиторски надписи. В някои случаи художниците са подписали творбите си и са ги датирали.

Pix-L homepage